English

关于企业 About us

人才招聘

首页 > 人才招聘

                     招聘职位

1.机械工程师   数名      三年以上工作经验

  专业:机械设计制造及自动化

  学历:本科以上(含本科)

  性别:男性

  英语:CET-4以上(含4级)

  职位要求:

  1. 熟练操作AutoCAD、Solidwork、Pro/E等专业绘图软件;

  2. 有机械加工和产品设计经验及知识;

  3. 有责任心及敬业精神,能吃苦耐劳。